Σχέδιο - Σκίτσο - Σπουδή

Σχέδιο – Σκίτσο – Σπουδή

Επιλογή από σχέδια, σκίτσα και σπουδές από τη φοιτητική περίοδο έως σήμερα.