Διπλωματική εργασία, αίθουσα Ν.Κεσσανλής-Α.Σ.Κ.Τ, Ιούνιος 2011

Διπλωματική εργασία, αίθουσα Ν.Κεσσανλής-Α.Σ.Κ.Τ, Ιούνιος 2011

Η ενότητα της Διπλωματικής εργασίας παρουσιάζει τη ζωγραφική της πορεία μέσα από μία παλ γκάμα χρωμάτων με έντονα το στοιχείο της αφαίρεσης, παρουσιάζοντας ως θέμα το ψυχικό τοπίο.

VIDEO ΕΚΘΕΣΗΣ