"Η Σύρα" - Ατομική έκθεση αναλογικής φωτογραφίας, Ιούλιος 2015

«Η Σύρα» – Ατομική έκθεση αναλογικής φωτογραφίας, Ιούλιος 2015