"μετάβασις" - Ατομική έκθεση ζωγραφικής & αναλογικής φωτογραφίας, Μάιος 2023

“μετάβασις” – Ατομική έκθεση ζωγραφικής & αναλογικής φωτογραφίας, Μάιος 2023